Avtalevilkår

Ved å bruke Simplylearns læringsplattform / nettside / domene (heretter “Tjeneste”) samtykker du til følgende avtalevilkår. Dette innebærer alle tjenester som finnes på Simpylearn.net, Simplylearn.co og Simplylearn.no. Det gjelder også om læringsplattformen din er lagt inn under ditt eget domene, da informasjonen på plattformen fortsatt lagres på Simplylearn sin server.

Du samtykker med avtalevilkårene ved å registrere deg på kursplattformen (enten via nett, e-post eller telefon). Denne handlingen konstituerer avtalen mellom Simplylearn AS og deg (“Brukeren”), ved å registrere deg for våre Tjenester. Simplylearn AS er et Norsk selskap med registrert kontorer i Strandgaten 16, 4550 Farsund, Norge. Simplylearn International er et selskap basert i Romania med registrerte kontorer i Cuza Vodă, nr. 26 Oradea. “Tjenester” betyr Simplylearns nettbaserte læringsplattform.

Innholdsleverandøren (COURSE PLATFORM URL) har registrert seg hos Simplylearn på abonnementsbasis til en nettside tilgjengelig for deg, via portalen Simplylearn.no. En autorisert Bruker betyr alle Kundens ansatte, leverandører, representanter eller alle andre som Kunden lar bruke sine Tjenester. Du er selv ansvarlig som bruker av Tjenesten i denne avtalen.

Simplylearn forbeholder seg retten til å oppdatere og endre Avtalevilkårene fra tid til annen uten varsel. Alle nye tillegg som forstørrer eller øker den nåværende Tjenesten, inkludert nye verktøy og ressurser, skal være underordnet Avtalevilkårene. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter slike endringer samtykker du din enighet til endringene som er gjort. Du kan alltid se den nyeste versjonen av Avtalevilkårene på denne siden (Avtalevilkår).

Brudd på noen av vilkårene under vil føre til at kontoen din avsluttes. Selv om Simplylearn forbyr slik oppførsel eller Innhold på våre Tjenester, må du ha forståelse for og samtykke til at Simplylearn ikke kan stå ansvarlige for innhold som blir lagt ut på våre sider. Det er derfor mulig at du blir eksponert for innhold som bryter Avtalevilkårene. Du samtykker derfor til at du bruker Tjenesten på eget ansvar.

Kontovilkår

 • Du må være et menneske. Kontoer registrert av roboter eller gjennom andre automatiserte metoder er ikke tillatt.
 • Du må gi ditt fulle navn, en gyldig e-postadresse og all annen informasjon som spørres etter for å fullføre registreringsprosessen.
 • Brukeren din kan kun brukes av én person – en enkel bruker brukt av flere er ikke tillatt. Du kan registrere unike brukere for så mange mennesker som abonnementet ditt tillater.
 • Du er ansvarlig for å bevare sikkerheten til kontoen og passordet ditt. Simplylearn kan ikke og vil ikke stå ansvarlige for tap eller skade som kommer av at du ikke har klart å passe på disse.
 • Du er ansvarlig for alt innhold og aktivitet som skjer gjennom din konto (selv når innholdet er delt av andre som har konto under din konto).
 • En person eller lovemssig enhet kan ikke inneha mer enn én gratis konto.
 • Du kan ikke bruke Tjenesten for noen ulovlig eller uautorisert hensikt. Du kan ikke, under bruk av våre tjenester, bryte noen lov innen din domsmyndighet (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover).

Vilkår for betaling, refusjon, oppgradring og nedgradering

 • Et gyldig betalingskort kreves for å betale kontoene. Det kreves ikke betalingskort av gratis kontoer.
 • Tjenesten forhåndsfaktureres på en måndelig basis og refunderes ikke. Det refunderes heller ikke for deler av måneder, oppgraderinger/nedgraderinger, eller for ubrukte måneder med en åpen konto. For at alle skal behandle likt gjøres det ingen unntak.
 • Alle avgifter er uten moms eller skatter, og du står selv ansvarlig for å betale slike avgifter.
 • For alle oppgraderinger eller nedgraderinger i abonnement vil betalingskortet ditt automatisk belastes for den nye prisen i din neste betalingssyklus.
 • Ved nedgradering av Tjenesten kan du risikere at innhold, tillegg eller kontokapasitet mistes. Simplylearn tar ikke ansvar for dette tapet, og anbefaler at du får full oversikt over konsekvenser før en eventuell nedgradering.

Avslutning og sletting

Du alene er ansvarlig for å avslutte kontoen din skikkelig. En e-post eller telefonforespørsel om å avslutte kontoen gjelder ikke som avslutning. Avslutning av konto gjøres igjenn en en enkel avslutningslenke som du finner i kontooversikten din.

Om du avslutter Tjenesten før slutten av din forhåndsbetalte måned, vil avslutningen skje ved slutten av den betalte måneden, og du får ingen ny regning.

Simplylearn har, etter eget skjønn, rett til å innstille eller avslutte kontoen din, og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten til enhver tid, uten forhåndsvarsel, ved (a) bedragersk, kriminell, grov skjødesløshet, overlagt misbruk, eller brudd på lov eller reguleringer, koblet med utøvelse av dine forpliktelser i disse vilkårene og/eller (b) ved bruk som negativt påvirker Tjenestens ytelse og/eller (c) brudd på Tjenestens avtalevilkår. En slik avsutning av Tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletting av Kontoen din eller tilgangen til Kontoen din, og tap av rettighetene til alt innholdet i Kontoen din, eller andre lignende tiltak vurdert passende.

Endring av tjenesten eller prisene

Prisene på alle Tjenester, inkludert men ikke begrenset til måndelige abonnementsavgifter til Tjenesten, kan endres på 30 dagers varsel fra oss. Et slikt varsel kan gis når som helst ved å dele endringene på Tjenesten selv.

Simplylearn står ikke ansvarlig til deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, innstilling eller opphør av Tjenesten.

Innhold og personlig data

Du eier alt innhold (inkludert personlig data) tilført av deg eller autoriserte brukere med hensikt om bruk av Tjenesten (“Innhold”) og du alene er ansvarlig for lovlydighet, troverdighet, integritet, nøyaktighet og kvalitet av Innholdet. Simplylearn kan ekskludere eller avslutte bruken av Tjenester og denne avtalen umiddelbart ved mottakelse av noe varsel som påstår at du og/eller autorisert bruker har brukt Tjenester for noe hensikt som bryter med lokal, nasjonal eller annen nasjons lover, inkludert men ikke begrenset til å dele informasjon som kan krenke en tredjeparts rettigheter, som kan ærekrenke en tredjepart, som er uanstendig eller pornografisk, som kan plage eller angripe andre, som kan bryte hacke- eller andre kriminelle reguleringer, eller lignende. Herved bekrefter du og sier deg enig i at vår gjennomføring av denne Avtalen krever at vi prosesserer, overfører og lagrer Personlig data under dine dokumenterte instruksjoner og som videre spesifisert in Databehandlingstillegget (DBT), som en en vesentlig del av denne avtalen.

Herved bekrefter du og sier deg enig i at vi behandler data relatert til dine ansatte eller representanter som samles og brukes av oss, så vel som kontaktdata fra bruk av Tjenesten, med den hensikt og administrere og ta hånd om vår utføring av Tjenester, eller din konto, for våre forettningsmessige hensikter, med hensyn til tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak beskrevet i tillegg 3 av DBT. Slik Data kan inkludere Personlig data og informasjon om the kontraktlige forpliktelsene mellom deg og oss, enten samlet ved førstegangsregistrering eller senere i forbindelse med utførelsen eller administrasjonen av Tjenester, inkludert fakturering og innsamling av betalinger. Du bekrefter og samtykker herved i at vi også behander Personlig data som vi samler inn når du sender en forespørsel om brukerstøtte eller andre problemer, inkudert informasjon om Tjenesten, din portal og andre detaljer relatert til den støttekrevende hendelsen, som autorisering av informasjon, informasjon om tilstanden av Tjenester, og feilsøkende filer. Vi behandler slik Personlig data i den hensikt at vi kan svare på forespørsler og løse nye problemene som kan dukke opp.

Vi skal behandle de tidligere nevnte Personlige dataene for våre forretningshensikter så lenge som det er nødvendig i forhold til hensiktene beskrevet over, det vil si fra avtalen starter til betaling samles inn, om ikke behanding er nødvendig for å møte eller forsvare oss mot lovmessige krav eller fordringer.

Herved bekrefter du og sier deg enig i at vi vil behandle navnet ditt og e-postadressen din for å kommunisere informasjon og markedsføring av våre Tjenester eller nye tjenester. Du kan til enhver tid, helt gratis, avslutte abonnementet på slik elektronisk kommunikasjon, gjennom å trykke på knappen “Avslutt abonnement” i den elektroniske kommunikasjonen.

Innholdsrettigheter

Vi holder ingen rettigheter over innholdet du bidrar med til Tjenesten. Din profil og ditt innhold forblir ditt.

Simplylearn forhåndssjekker ikke innhold, men forebeholder seg retten til (men forplikter seg ikke) å etter eget skjønn nekte eller fjerne alt innhold som er tilgjengelig via Tjenesten.

Uanstendig innhold vurderes som deling, opplastning, innsending eller på andre måter bidrag av innhold som: (a) bryter Simplylearns eller en tredjeparts åndsrettigheter eller andre rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, patent, handelshemmlighet, moralsk rett, personvernsrett, eller noen annen åndsrett, eiendomsrett eller kontraktsrett; (b) Som du ikke har rettighetene til å fremlegge; (c) Er bedragersk, svindlersk, ulovlig, uanstendig, ærerenkende, injurierende, truende, skadelig for mindreårige, pornografisk (inkludert barnepornografi, som vi til fjerne og rapportere til myndighetene), uanstendig, trakasserende, hatefullt; oppmuntrende til ulovlig aktivitet eller tortur; (d) Angrep på andre basert på deres rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, kjønn, seksuell orientering, handikap, eller medisinsk tilstand; (e) Inneholder virus, roboter, ormer eller andre lignende skadelig vare; (f) er hensiktsmessig provoserende; (g) Kan på noen måte skade Simplylearn eller noen tredjepart.

Hvordan Tjenesten ser ut og oppleves er rettighetsbelagt. Du kan ikke kopiere, duplisere eller gjenbruke deler av HTML/CSS kodene, Javascript, eller visuelle designelementer eller konsepter uten en tydelig skriftlig tillatelse fra Simplylearn.

Generelle vilkår

 • Du bruker våre Tjenester på eget ansvar. Tjenestene tilbys på et “som de er” grunnlag.
 • Teknisk brukerstøtte er kun tilgjengelig for betalende kontoinnhavere, og er kun tilgjengelig via e-post.
 • Du forstår at Simplylearn bruker tredjepartsleverandører og webhotell for å tilby det nødvendige utstyret, programvaren, nettverket, lagringen og annen relatert teknologi nødvendig for å drifte Tjenesten.
 • Du kan ikke forandre på, tilpasse eller hacke Tjenesten. Du kan heller ikke tilpasse en annen nettside for å gi et falsk inntrykk av at den er assosiert med Tjenesten.
 • Du samtykker i å ikke gi en uriktig fremstilling av deg selv eller forkle kilden til noe av innholdet (inkludert det å sende e-post fra en tilsynelatende annen kilde enn den den sendes fra, “phising” (“nettfiske”), manipulere overskrifter eller andre identifiserende elementer, opptre som noen andre enn den du er, eller gi et falskt inntrykk av sponsing eller samarbeid med Simplylearn eller annen tredjepart).
 • Du samtykker til å ikke reprodusere, kopiere, selge, videreselge, eller utnytte noen del av Tjenesten, bruken av Tjenesten, eller tilgangen til Tjenesten uten en skriftlig tillatelse fra Simplylearn.
 • Du samtykker i å ikke krenke privatlivet til andre, inkludert å dele eller publisere andre private og konfidensielle informasjon uten deres tydelige tillatelse, eller samle andres personlige informasjon (inkludert navn på kontoer eller informasjon) fra Simplylearn.
 • Vi kan, men har ingen forpliktelse til, fjerne innhold og kontoer som inneholder innhold som vi vurderer å være ulovlig, fornærmende, truende, ærekrenkende, injurierende, pornografisk, uanstendig eller på noen annen måte forkastelig eller krenkende til en parts åndsverk, eller disse avtalevilkårene.
 • Vi forebeholder oss retten til å ta  kontakt med deg fra tid til annen via e-post. Du kan lett fjerne deg selv fra nyhetsbrevslistene. Du kan også be om å fjernes fra all kommunikasjon via e-post gjennom å kontakt brukerstøtten via support.simplylearn.no.
 • Verbal, fysisk, skriftlig eller annet misbruk (inkludert trusler om misbruk eller gjengjeldelse) av noen av Simplylearns kunder, ansatte, medlemmer eller ansvarlige vil følges av umiddelbar sletting av konto.
 • Simplylearn tillater ikke: (a) At systemets sikkerhet blir satt på spill. Dette inkluderer sondering, undersøking eller testing av vårt systems sårbarhet eller på nettverk som er vert for våre Tjenester. (b) Tukling med, omvendt konstruksjon, hacking av våre tjenester, omgåelse av noe sikkerhets- eller autentiseringssystem, eller forsåk på å få uautorisert tilgang til Tjenesten, tilknyttede systemer, nettverk, eller data. (c) Endring, ødeleggelse, eller på noen måte sette utførelsen av Tjenesten eller tilknyttede systemer, nettverk eller data på spill. (d) Dekoding av noen overførsel til eller fra serverne som driver Tjenesten. (e) Overmanning eller forsøk på overmanning av infrastrukturen vår ved ubegrunnet stort bruk av våre systemer som forbruker ekstraordinære ressurser (prosessor, minne, lagringsplass, båndbredde, eller lignende).
 • Du forstår at den tekniske prosessen og overføringen av Tjenesten, inkludert ditt innhold, kan overføres ukryptert og inneholde (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse eller tilrettelegge for tekniske krav som tilknyttede tjenester eller enheter krever.
 • Du må ikke laste opp, poste, være vert for, eller sende uønsket e-post, SMSer, eller “søppelpost”.
 • Du må ikke overføre noen dataormer, virus eller noen annen kode av destruktiv natur.
 • Du må ikke bruke meta elementer eller noen annen “skjult tekst”, inkludert Simplylearns egen eller andre leverandørers produktnavn eller merkevare.
 • Du må oppnå tilgang til eller søke igjenom noen del av Simplylearn på noen andre måter enn de som er tilgjengelig gjennom Simplylearns grensesnitt.
 • Simplylearn garanterer ikke at (i) Tjenesten møter dine spesifikke krav, (ii) Tjenesten vil være uforstyrret, sikker eller feilfri, eller (iii) kvalitaten på noe pridukt, tjeneste, informasjon eller andre materiale kjøpt eller fått tak i av deg fra våre Tjenester vil møte dine forventninger.
 • Du forstår og samtykker til at Simplylearn ikke står ansvarlige for noe direkte, indirekte, tilfeldig, spesiell, konsekvensiell, eller typiske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader ved tap av fortjeneste, velvilje, bruk, data eller andre vage materiell eller tjenester som er et resultat av noe materiale, data, informasjon eller tjenester kjøpt eller mottatt eller meldinger mottatt eller overføringer gjennomføre inn i, gjennom, eller fra Tjenesten; (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data; (iv) uttalelser eller handlinger fra noen tredjepart i Tjenesten; (v) eller noen annen sak koblet til Tjenesten.
 • Om Simplylearn ikke klarer å gjennomføre eller opprettholde noen rett eller tiltak fra disse avtalevilkårene betyr ikke det at du ikke står ansvarlig for å opprettholde din del av Avtalevilkårene. Avtalevilkårene danner hele avtalen mellom deg og Simplylearn, og styrer ditt bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Simplylearn (inkludret, men ikke begrenset til, alle tidligere versjoner av Avtalevilkårene).
 • Simplylearn avgjør (etter eget skjønn) om en bruker av brutt disse avtalevilkårene.

Spørsmål om Avtalevilkårene kan sendes til: support@simplylearn.no