Instruktøren er en bruker med begrensede rettigheter. Denne brukeren kan fritt redigere sitt eget kursinnhold og gjennomgå studentens fremdrift. Administratoren kan selv bestemme hvilke kurs instruktøren skal ha tilgang til.

Forenklede rettigheter og et intuitivt instruktørpanel gjør det enkelt for instruktøren å lage kurs. Dette er en rolle som er godt tilpasset for de som har liten erfaring med Simplylearn eller web fra før av.

La kursene publiseres automatisk eller etter godkjenning av en administrator – valget er ditt.

Instruktører har begrenset kapasitet og tilgang for å sikre at de ikke forstyrrer Simplylearn-innstillingene eller ser på kurs opprettet av andre. Del ansvar for kursledelse mellom flere instruktører. Administratoren og hovedinstruktøren på et kurs kan gi andre instruktører tilgang.

Prøv vår demo-instruktør

Du kan teste instruktørrollen ved å logge deg inn på vår demoside med denne brukerrollen.

  1. Gå til våre demo-sider.
  2. Logg inn med følgende initialer

demoinstruktør

A4Lhwnm2zQ0Y)Bah&3yi@P(a

Du kan gjøre de endringene du ønsker, ingen av endringene vil komme til syne på nettsiden. Dette grunnet at innstillingen om administratorgodkjenning er skrudd på.