Vi er noen gründere som jobber med å utvikle en ny norsk læringsplattform som henvender seg til enkeltpersoner, organisasjoner og mindre bedrifter som gjerne vil lage online kurs og publisere ressurser på nett. Plattformen vil ha en enkel gratis versjon, samt gi mulighet for å ta betalt for dine kurs og ressurser.

Vi ønsker å være helt åpne i utviklingen og ønsker derfor innspill og idéer til hvilket navn tjenesten skal få. Om du kan vurdere de navnene du liker best vil det være til stor hjelp. Det tar bare 2 minutter (-:

https://goo.gl/0KFeSG

Legg igjen en kommentar