Vi tror at den beste læring skjer gjennom

aktiv deltakelse i læringsprosessen

Samarbeidslæring:

Simplylearn fokuserer på en konstruktivistisk lærings- og undervisningsform, og oppmuntrer brukerne til å aktivt delta i læringsprosessen i stedet for kun å motta kunnskap passivt. Læringsmiljøet blir mer demokratisk gjennom en rekke interaktive og brukersentrerte aktiviteter. Erfaringen fra samarbeidslæring og en konstruktivistisk læringsstil er viktige elementer i å gjøre Simplylearn en viktig brikke i den nye «Web 2.0 paradigmet».

Derfor er det viktig med:

God-læring-bør-være

Vi tror at læringsprosesser som er uavhengig av

tid og sted øker tilegnelsesevnen

fungerer-paa-alle-enheter

Læring skal i dag kunne forgå alle steder. Derfor fungerer Simplylearn på alle enhetene dine. Du kan bruke plattformen på PC-en din, men også på alle dine mobile enheter – smarttelefon og nettbrett – og brukerne dine kan ta kursene der de er – hjemme, på reise eller i lunsjpausen.

  • Pedagogikk
    0%

Du trenger ikke bare en god læringsplattform

God læring handler ikke bare om et godt verktøy. Ikke la deg lure. Gode pedagogiske prosesser er det viktigste hvis kunnskapen skal øke. Derfor hjelper det ikke bare å ha en god læringsplattform, du må også vite hvordan du bruker den, og hvordan du når dine læringsmål. Derfor er Simplylearn ikke bare en læringsplattform, men vi ønsker å hjelpe deg nå dine læringsmål.

  • Plattform
    0%
Code-team

Om oss

Effektive timer

Vi bruker begrepet “effektive timer” om timene vi bruker på kursutvikling og design. Hos oss brukes der ikke ekstra tid på å bli kjent med en plattform, derfor sparer du penger på å bruke oss både som kursdesigner og leverandør av kursets plattform.